Følg Randbøldal camping på Facebook

DK GB DE PL

  (+45) 7588 3575 
    
 Send et postkort  

Betingelser &

Fortrydelse

 

 

Handelsbetingelser for Randbøldal Camping ApS

 

Gyldighed  
Nærværende handelsbetingelser er gældende for enhver booking, salg samt øvrige leverancer i øvrigt, medmindre andet udtrykkeligt, skriftligt er aftalt mellem parterne.


Booking bekræftelse  
Online booking Når du har booket et ophold via vores online bookingsystem, som findes på www.randboldalcamping.dk, vil du straks modtage en booking bekræftelse, som vi beder dig læse grundigt igennem. Det er dit ansvar som gæst at bekræftelsen stemmer overens med dine ønsker. 

Manuel booking Når du har booket et ophold ved telefoniske eller personlig henvendelse, opretter vi bookingen på din vegne, og på baggrund af de informationer du oplyser. Efter booking er registreret, vil du modtage en booking bekræftelse, som vi beder dig læse grundigt igennem. Det er dit ansvar som gæst at bekræftelsen stemmer overnes med dels de informationer du har givet os, og dels dine ønsker til opholdet. 


Pris  
Alle angivne priser som er oplyst dels på vores hjemmeside; www.randboldalcamping.dk og dels ved personlig henvendelse er angivet i danske kroner inklusiv moms og alle afgifter – medmindre andet udtrykkeligt er oplyst eller klart fremgår i den pågældende kontekst. 


Betalingsbetingelser  
Ved booking såvel via vores online system som ved personlig henvendelse har vi ret til at bede dig oplyse betalingskort/kreditkortinformationer til brug for automatisk trækning af betaling for dit ophold. 

Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS, samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS, bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering.  Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort, og hvor det er udstedt. 

Ved booking såvel via vores online system som ved personlig henvendelse forbeholder vi os retten til at hæve halvdelen af det samlede beløb for dit bestilte ophold. 

Ved bookinger såvel via vores online system som ved personlig henvendelse foretaget senere end 30 dage inden ankomst forbeholder vi os retten til at hæve det samlede beløb for dit bestilte ophold.


Annullering af booket ophold  
Når du har booket et ophold, har du ret til at annullere din booking op til 30 dage inden ankomst. Vi tager dog et administrationsgebyr på 350 kr. Ved annullering senere end 30 dage inden ankomst kan du få halvdelen af opholdets pris retur.  Ved annullering senere end en uge før ankomstdagen (inden kl. 12.00) fortabes retten til at få penge retur.


Persondata  
Randbøldal Camping ApS registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med din booking/dit køb i vores kundekartotek. Vi registrerer dine oplysninger for at kunne gennemføre din booking. Dine oplysninger opbevares alene i vores booking system samt i vores regnskabssystem. Begge med kodet adgang.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre du udtrykkeligt har samtykket hertil. 

I henhold til regnskabsmæssig lovgivning opbevarer vi dine oplysninger i 5 år, hvorefter de slettes.

Som gæst hos Randbøldal Camping ApS har du til enhver tid ret til at kræve dine oplysninger slettet. Medmindre der er lovgivningsmæssige krav, som er til hindre herfor. Såfremt du ønsker dine oplysninger slettet, sker dette ved, at du retter direkte henvendelse til os med din anmodning. 

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.


Reklamation  

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din booking bekræftelse, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse: info@randboldalcamping.dk. 

Reklamation over bookingforløbet eller selve bookingen skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din booking bekræftelse. Reklamation skal ske skriftligt. 

Reklamation over produktet (opholdet) skal ske inden for 12 timer efter ankomst, så Randbøldal Camping ApS kan afhjælpe problemet.

Når Randbøldal Camping ApS modtager din reklamation over en vare, behandles denne hurtigst muligt. Randbøldal Camping ApS vil tage stilling til, om den reklamerede vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.


Glemte ting

Glemte ting opbevares i 30 dage regnet fra afrejsedato. Efter de 30 dage leveres ting til genbrug. Det er gæstens ansvar at rette henvendelse til os om glemte ting. Hvis vi skal sende glemte ting er det gæsten som betaler for forsendelsesomkostninger. 


Nærværende handelsbetingelser må ikke videregives eller kopieres uden forudgående skriftlig aftale med Randbøldal Camping ApS. 


Randbøldal Camping ApS, Dalen 9, 7183 Randbøl. CVR: 14409297
www.randboldalcamping.dk
info@randboldalcamping.dk 
Tlf.: 7588 3575
Bank: Reg Nr. 9815 konto: 4567 078782

 

RANDBØLDAL CAMPING

Online Booking

Når du reserverer gennem vores hjemmeside er der garanti for:
Du får samme pris som på andre portaler ud over hjemmesiden
Du får en omgående bekræftelse af din reservation
Du har fuld sikkerhed for betalingen

 
Online Booking

eller  (+45) 7588 3575

Gavekort

Giv et gavekort til dem du holder af og få dejlige oplevelser med familie og venner

KØB GAVEKORT

Til toppen